Saturday, August 25, 2012

Improving English Language by Acting Jokes (Îmbunătăţirea limbii engleze prin interpretarea unor glume)

Joke 1 - Octavian and Bianca (5 C)

video 

Joke 2 - Alex and Robert (4 C)

  video 

Joke 3 - Iulian and Lavinia (3 A)

  video

Joke 4 - Sebi and Cătălin (4 C)

video 


No comments:

Post a Comment